Upit ideografija, pronađeno natuknica: 3

ideografija

ideografija (ideo- + -grafija), pojmovno pismo ili grafičko (slovno) predočivanje pojmova; naziva se ...

pasigrafija

pasigrafija (franc. pasigraphie, od grč. π8118σι: svima + -grafija), univerzalno pojmovno pismo, koje je ...

piktografija

piktografija (latinski pictus: naslikan + -grafija), slikovno pismo. Definira se kao predočivanje određenih ...