Upit harmonija, pronađeno natuknica: 61

Harmonija

Harmonija (grč. Ἁρμονία, Harmonίa), u grčkoj mitologiji, prema tebanskome mitu Aresova i Afroditina ...

harmonija

harmonija (grč. ἁρμονία: sklad, suzvučje). 1. Usklađenost, suglasje, slaganje, sukladnost, sloga, složnost, ...

Adamović Čepinski, Bela pl.

Adamović Čepinski, Bela pl., hrvatski skladatelj (Čepin, 15. IX. 1856 – Osijek, 28. II. 1934). Školovao ...

Ainu

Ainu (ainuski aïnu: čovjek, ljudi; Aino je nepravilno i ima pogrdno značenje), narod na otoku Hokkaidu ...

altajski jezici

altajski jezici, jezična porodica koja obuhvaća tri grane međusobno prilično udaljenih jezika: turkijskih, ...

Bach, Johann Sebastian

Bach [bax], Johann Sebastian, njemački skladatelj (Eisenach, 21. III. 1685 – Leipzig, 28. VII. 1750). ...

Bartók, Béla

Bartók [bα'rto:k], Béla, madžarski skladatelj, etnomuzikolog i pijanist (Nagyszentmiklós, danas Sânnicolau ...

Cézanne, Paul

Cézanne [seza'n], Paul, francuski slikar (Aix-en-Provence, 19. I. 1839 – Aix-en-Provence, 22. X. 1906). ...

Chabrier, Emmanuel

Chabrier [šabʀjẹ'], Emmanuel, francuski skladatelj (Ambert, 18. I. 1841 – Pariz, 13. IX. 1894). Pravnik, ...

Chopin, Frédéric François

Chopin [šɔp63338'], Frédéric François (polj. Fryderyk Franciszek), poljski skladatelj i pijanist (Żelazowa ...

(1)  2  3  4  5  6  7