Upit gotica, pronađeno natuknica: 5

gotica

gotica, latinično pismo kasnoga sr. vijeka. Počelo se razvijati u XI. st. u sjev. Francuskoj iz karolinške ...

F (više značenja)

F. 1. Deseto slovo hrvatske abecede, a šesto latinske, za tjesnačnik /f/. Starosemitskoga podrijetla; ...

humanistika

humanistika (lat. scriptura humanistica: humanističko pismo), tip latinskoga pisma nastao pod utjecajem ...

minuskula

minuskula (prema lat. minusculus: malen, sitan), pismo koje, za razliku od majuskule, nema sva slova ...

pismo

pismo, u najopćenitijem smislu riječi, konvencionalni sustav vizualnih (najčešće grafičkih) ili rjeđe ...