Upit goriva, pronađeno natuknica: 191

goriva

goriva. 1. Tvari koje prilikom izgaranja (oksidacije) razvijaju velike količine toplinske energije, ...

aerodinamički oblik

aerodinamički oblik, oblik sličan kapi, koji se daje zrakoplovima i drugim letjelicama, vozilima i sl., ...

aerosoli

aerosoli (aero- + sol), suspenzije čestica krutih tvari ili kapljica tekućine promjera manjeg od 1 μm ...

aerosolna bomba

aerosolna bomba, bomba prostornoga djelovanja; kadšto vakuumska bomba. Osnovno je punjenje visokokalorično, ...

alkani

alkani (prema alkohol) (parafini), zasićeni aciklički ugljikovodici opće formule CnH2n + 2. Prva su ...

alkiliranje

alkiliranje (alkilacija), uvođenje alkilne skupine u molekulu organskog spoja. Produkti alkiliranja ...

alternativni izvori energije

alternativni izvori energije, sunčana energija dobivena izravnom pretvorbom, energija vjetra, morskih ...

aluminij

aluminij (engl. aluminium, prema lat. alumen: stipsa), simbol Al (aluminium), element (atomski broj ...

Armco

Armco [α:'ɹmkou] (akronim od A[merican] R[olling] M[ill] Co[mpany]), američka kompanija sa sjedištem ...

atmosfera

atmosfera (grč. ἀτμός: dah, para + -sfera). 1. Plinovit ovoj kojim su obavijena nebeska tijela. Atmosfera ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >