Upit glukoza, pronađeno natuknica: 29

glukoza

glukoza (od grč. γλυϰύς: sladak) (dekstroza, grožđani šećer), C6H12O6, monosaharid, najčešći ugljikohidrat ...

aldoza

aldoza (prema aldehid), monosaharid koji sadrži aldehidnu skupinu (–CHO). Prema broju ugljikovih atoma ...

bakterije

bakterije (grč. βαϰτηρία: batina, palica), mikroskopski sitni jednostanični organizmi s prokariotskom ...

biokemija

biokemija (bio- + kemija), osnovna prirodna znanost koja se bavi molekularnim strukturama i procesima ...

glikokonjugati

glikokonjugati (gliko- + lat. coniugatus: povezan), organski spojevi koji nastaju povezivanjem oligosaharida ...

glikoliza

glikoliza (gliko- + -liza), središnji anaerobni metabolički proces, kojim se glukoza (C6H12O6) u desetak ...

glukan

glukan (prema glukoza), polisaharid sastavljen od molekula glukoze. Prema načinu međusobnog povezivanja ...

glukoneogeneza

glukoneogeneza (gluko[za] + neo- + -geneza), biokemijski put sinteze glukoze iz nešećernih molekula ...

heksoze

heksoze (prema grč. ἕξ: šest), C6H12O6, jednostavni šećeri (monosaharidi) koji imaju 6 ugljikovih atoma. ...

hranjiva podloga

hranjiva podloga, prirodni ili umjetni medij za uzgoj organizama ili njihovih dijelova (tkiva, stanica), ...

(1)  2  3