Upit geosinklinala, pronađeno natuknica: 5

geosinklinala

geosinklinala (geo- + sinklinala), produžen, labilan i kontinuiran sedimentacijski prostor litosfere ...

Europa (kontinent)

Europa, zapadni dio velike kopnene mase Euroazije, koja se pruža između Atlantskog i Tihog oceana. Zbog ...

Haug, Émile

Haug [o:g], Émile, francuski geolog (Drusenheim, 19. VI. 1861 – Niederbronn, 28. VIII. 1927). Profesor ...

more

more, vodene mase na Zemljinoj površini prosječno jednakih fizičko-kemijskih svojstava koje su međusobno ...

trijas

trijas (prema grč. τριάς: trojstvo), prvo razdoblje mezozoika, nazvano po podjeli naslaga na području ...