Upit generator, pronađeno natuknica: 62

generator

generator (lat. generator: roditelj, stvoritelj, tvorac). 1. Električni stroj koji mehaničku energiju ...

električni generator

električni generator, električni stroj koji mehaničku energiju pogonskoga stroja pretvara u električnu ...

neutronski generator

neutronski generator, akcelerator čestica niže energije (nekoliko stotina kiloelektronvolta), koji s ...

plinski generator

plinski generator, uređaj za pretvorbu čvrstih goriva u plinovita rasplinjavanjem, tj. izgaranjem uz ...

radioizotopni generator

radioizotopni generator →  atomska baterija ...

udarni generator

udarni generator, električno postrojenje za stvaranje kratkotrajnih visokih napona ili kratkotrajnih ...

Van de Graaffov generator

Van de Graaffov generator [væn də grα:'f~] (po Robertu Jemisonu Van de Graaffu koji ga je izumio 1929), ...

akcelerator čestica

akcelerator čestica, uređaj u kojem se električki nabijene čestice (elektroni, protoni, ioni itd.) stalnim ...

alternator

alternator (njem. Alternator, prema lat. alternus: izmjeničan), električni generator izmjenične električne ...

amplidin

amplidin (engl. amplidyne < lat. ampli[ficatio]: povećavanje + engl. dyn[amo]: dinamo), istosmjerni ...

(1)  2  3  4  5  6  7