Upit fototipija, pronađeno natuknica: 2

fototipija

fototipija (foto- + -tipija), klišej za reprodukciju jednotonskih ilustracija, npr. crteža, u tehnici ...

ex libris

ex libris [eks li'bri:s] (latinski: iz knjiga), izraz koji se (uz oblike ex foliis: iz listova i ex ...