Upit fonologija, pronađeno natuknica: 20

fonologija

fonologija (fono- + -logija), lingvistička disciplina koja proučava razlikovnu funkciju glasova u pojedinom ...

Brozović, Dalibor

Brozović, Dalibor, hrvatski jezikoslovac (Sarajevo, 28. VII. 1927 – Zagreb, 19. VI. 2009). Diplomirao ...

fonetika

fonetika (grč. φωνηετıϰή [τέχνη]: glasoslovlje), znanstvena disciplina koja istražuje obilježja ljudskoga ...

fonologizacija

fonologizacija (prema fonologija), proces kojim dva glasa što su alofoni istoga fonema postaju samostalni ...

forma i supstancija

forma i supstancija, u strukturalističkoj lingvistici, teza F. de Saussurea da je »jezik forma a ne ...

Geitler, Leopold Václav

Geitler [gại'tləɹ], Leopold (Lavoslav) Václav, češki slavist i paleograf (Prag, 18. X. 1847 – Döbling ...

germanistika

germanistika (njem. Germanistik, prema Germanen: Germani). 1. U širem i starijem značenju, znanstvena ...

glas

glas. 1. Zvuk proizveden ljudskim ili životinjskim grlom, tj. glasovnim, fonacijskim organom (→  grkljan). ...

jezikoslovlje

jezikoslovlje (lingvistika), znanstveno proučavanje ljudskoga jezika, konkretnih (prirodnih) jezika ...

Lehmann, Winfred Preston

Lehmann [lẹi'mən], Winfred Preston, američki lingvist, indoeuropeist i germanist (Surprise, Nebraska, ...

(1)  2