Upit flotacija, pronađeno natuknica: 4

flotacija

flotacija (engl. flo/a/tation: plivanje, plutanje), jedan od tehnoloških postupaka odvajanja korisnih ...

biokemijsko inženjerstvo

biokemijsko inženjerstvo, primjena inženjerstva u vođenju bioloških procesa u industrijskim uvjetima, ...

oplemenjivanje mineralnih sirovina

oplemenjivanje mineralnih sirovina, preradba čvrstih mineralnih sirovina fizikalnim, fizikalno-kemijskim ...

separacija

separacija (lat. separatio: rastavljanje, odvajanje). 1. Odjeljivanje, razdvajanje, odcjepljenje, odvojenost, ...