Upit figura, pronađeno natuknica: 257

figura

figura (lat.). 1. Lik, oblik. 2. Prikaz ljudskog lika, rjeđe životinje ili nekog fantastičnog bića ...

Adam (obitelj kipara)

Adam [ad8118'], obitelj francuskih kipara podrijetlom iz pokrajine Lorraine. Glavni su joj članovi: Lambert-Sigisbert, ...

Agaton

Agaton (grčki Ἀγάϑων, Agáthōn), grčki tragički pjesnik (Atena, oko 455. pr. Kr. – Pela u Makedoniji, ...

alegorija

alegorija (grč. ἀλληγορία: slikovit govor), zoran, verbalni, likovni, gestični, glazbeni ili sinkretični ...

aliteracija

aliteracija (kasnolat. allitteratio), figura govora u kojoj se ponavljaju početni fonemi (poglavito ...

aluzija

aluzija (kasnolat. allusio: igranje, zabavljanje). 1. Neizravno natuknuće, zagonetan nagovještaj. 2. ...

amplifikacija

amplifikacija (lat. amplificatio: povećanje). 1. Uvećanje (npr. čovjekovih mogućnosti); pojačanje (npr. ...

anafora

anafora (grč. ἀναφορά: uzdizanje; ponavljanje), figura riječi u kojoj se ista riječ ili skupina riječi ...

anagram

anagram (grč. ἀνάγραμμα), premetanje slova ili slogova unutar riječi, sintagmi, rečenica i osobito imena ...

anaklaza

anaklaza (grč. ἀνάϰλασıς: svijanje), premetanje dugoga i kratkoga sloga u metričkoj jedinici; figura ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|