Upit evolucija, pronađeno natuknica: 60

evolucija

evolucija (lat. evolutio: razvoj, razvitak), razvoj iz nižega u više, iz jednostavnoga u složeno, nekoga ...

evolucija jezika

evolucija jezika →  razvoj jezika ...

kulturna evolucija

kulturna evolucija, razvoj kulture stalnim procesom od jednostavnih prema složenijim oblicima. Prema ...

regresivna evolucija

regresivna evolucija, tip evolucijskoga razvoja u kojem dolazi do morfološkog i fiziološkoga pojednostavnjivanja, ...

adaptacija

adaptacija (srednjovj. lat. adaptatio: prilagodba). 1. U psihologiji, prilagođivanje ili privikavanje ...

Allen, Charles Grant

Allen [æ'lən], Charles Grant, engleski filozof i romanopisac (Kingston, Jamajka, 24. II. 1848 – Surrey, ...

Ambarcumjan, Viktor Amazaspovič

Ambarcumjan [~ja'n], Viktor Amazaspovič, armenski astrofizičar (Tbilisi, 18. IX. 1908 – Bjurakanski ...

Balabanov, Aleksandar

Balabanov [bələba'nof], Aleksandar (Aleksandăr), bugarski književni povjesničar (Štip, 18. I. 1879 – ...

Bergson, Henri

Bergson [bεʀgs61533'], Henri, francuski filozof (Pariz, 18. X. 1859 – Pariz, 4. I. 1941). Dugogodišnji profesor ...

Berr, Henri

Berr [bε:ʀ], Henri, francuski povjesničar (Lunéville, 31. I. 1863 – Pariz, 19. XI. 1954). Bavio se metodologijom ...

(1)  2  3  4  5  6