Upit epidemiologija, pronađeno natuknica: 4

epidemiologija

epidemiologija (epidemija + -logija), znanost o epidemijama. Istražuje pojavu, razvoj i kretanje masovnih ...

medicina

medicina (lat. [ars] medicina: liječništvo), grana ljudske djelatnosti kojoj je cilj liječenje i rehabilitacija ...

rat

rat, nasilan, oružani sukob između dviju ili više država, saveza ili većih društvenih skupina od kojih ...

vojne znanosti

vojne znanosti, skup znanstvenih disciplina koje se bave istraživanjem, definiranjem i objašnjavanjem ...