Upit elektroliza, pronađeno natuknica: 10

elektroliza

elektroliza (elektro- + -liza), elektrokemijska reakcija razlaganja (razgradnje) elektrolita djelovanjem ...

električni akumulator

električni akumulator (lat. accumulare: nakupljati, nagomilati), električni članak u kojem se električna ...

elektroda

elektroda (elektro- + grč. ὁδός, put). 1. U elektrotehnici, element za spajanje nekog tijela ili sredstva ...

fizikalna kemija

fizikalna kemija (zastarjela istoznačnica: fizička kemija), grana kemije u kojoj se građa tvari i njihove ...

izotopi

izotopi (engl. isotope, od izo- + -top), atomi istoga kemijskog elementa (isti atomski broj Z) koji ...

kalij

kalij (njem. Kalium, prema arap. al-qāli: lug, soda), simbol K (lat. kalium), kemijski element iz skupine ...

metalurgija

metalurgija (prema grč. μεταλλoυργεĩν: kopati rude), znanost o dobivanju i primjeni metala i njihovih ...

skandij

skandij (prema lat. Scandia: Skandinavija), simbol Sc (novolat. scandium), kemijski element iz skupine ...

teška voda

teška voda, u kemijskom smislu, deuterijev oksid, D2O (oksid vodikova izotopa →  deuterija); u praktičnom ...

vodik

vodik, simbol H (lat. hydrogenium), najlakši kemijski element, prvi po redu u periodnom sustavu elemenata ...

(1)