Upit elektrokardiografija, pronađeno natuknica: 1

elektrokardiografija

elektrokardiografija (elektro- + kardio- + -grafija), dijagnostička metoda kojom se bilježe akcijski ...