Upit elastomeri, pronađeno natuknica: 2

elastomeri

elastomeri (znanstv. lat. elasticus: rastezljiv + -mer), skupina polimernih materijala koja obuhvaća ...

polimerni materijali

polimerni materijali, tehnički uporabljive tvari kojima osnovu čine polimeri. Ubrajaju se među najvažnije ...