Upit duromeri, pronađeno natuknica: 3

duromeri

duromeri (lat. durus: tvrd, čvrst + -mer), jedna od temeljnih skupina sintetskih polimernih materijala ...

građevni materijal

građevni materijal, materijal koji služi za izradbu građevina. Najstariji je građevni materijal bio ...

polimerni materijali

polimerni materijali, tehnički uporabljive tvari kojima osnovu čine polimeri. Ubrajaju se među najvažnije ...