Upit ciompi, pronađeno natuknica: 1

ciompi

ciompi [čo'mpi], naziv za najamne radnike u manufakturama sukna u Firenci u XIV. st. Radeći u vrlo teškim ...