Upit ciklona, pronađeno natuknica: 30

ciklona

ciklona (engl. cyclone, prema grč. ϰύϰλος: krug), područje atmosfere u kojemu je tlak relativno snižen, ...

biskajska ciklona

biskajska ciklona →  akcijski centri ...

akcijski centri

akcijski centri (akcijska središta), u meteorologiji, područja visokog ili niskog tlaka zraka, promjera ...

Antarktika

Antarktika, kontinent oko Južnoga Zemljina pola; obuhvaća 13 176 727 km2, sa susjednim otocima 14 107 637 km2. ...

Azija

Azija, najveći kontinent na Zemlji. Ime potječe od semitske riječi Açu, što je u asirskom jeziku značilo ...

barički sustav

barički sustav (barička tvorevina) (prema grč. βάρος: težina), područje atmosfere u kojem je tlak viši ...

Brahmaputra

Brahmaputra [~pu'~] (sanskrtski: sin Brahmin), rijeka u južnoj Aziji (u Kini, Indiji i Bangladešu); ...

bura

bura (grč. βορέας: sjevernjak), jak, suh i hladan, mahovit (naglo mijenja smjer i brzinu) i turbulentan ...

Camões, Luís Vaz de

Camões [kɐm61533i'š], Luís Vaz de, portugalski pjesnik (? Lisabon, oko 1524 – Lisabon, 10. VI. 1579. ili ...

ciklon

ciklon (engl. cyclone, prema grč. ϰύϰλος: krug). 1. Pojava sniženog tlaka zraka u području između 30° ...

(1)  2  3