Upit centar, pronađeno natuknica: 437

centar

centar (lat. centrum < grč. ϰέντρον: središte). 1. Središnja točka, središnje područje, središnji dio; ...

centar mase

centar mase →  središte mase ...

Centar Pompidou

Centar Pompidou ili Nacionalni centar umjetnosti i kulture Georges Pompidou (francuski Centre Pompidou ...

Centar za istraživanje mora, Rovinj

Centar za istraživanje mora, Rovinj →  institut ruđer bošković ...

Pompidou, Centar

Pompidou, Centar [p61533pidu'] →  centre national d’art et de culture georges pompidou ...

Demokratski centar

Demokratski centar →  političke stranke, hrvatska ...

Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata

Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, javna znanstvena ustanova i specijalizirani ...

Moderna galerija (Ljubljana)

Moderna galerija (MG+MSUM), umjetnički muzej u Ljubljani, otvoren 1947. na inicijativu Izidora Cankara. ...

Muzički informativni centar

Muzički informativni centar (MIC), glazbena ustanova utemeljena 1971. u Zagrebu radi promicanja hrvatskoga ...

organizator

organizator (njemački Organisator). 1. Općenito, onaj koji se brine oko pripreme čega (organizator ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|