Upit bunker, pronađeno natuknica: 5

bunker

bunker (engl.). 1. Utvrđeno i skriveno vojno uporište za obranu streljačkom i topovskom vatrom, sklonište ...

Gilbreth, Frank Bunker

Gilbreth [gi'lbriϑ], Frank Bunker, američki inženjer i racionalizator radne operacije (Fairfield, 7. VII. 1868 ...

Alan Ford

Alan Ford, junak istoimenoga talijanskoga komičnog stripa o parodijski prikazanim doživljajima skupine ...

Massachusetts

Massachusetts [mæsəču:'sic], savezna država u sjeveroistočnom dijelu SAD-a; 21 399 km2 sa 6 547 629 st. ...

Trumbull, John

Trumbull [trʌ'mbəl], John, američki slikar (Lebanon, Connecticut, 6. VI. 1756 – New York, 10. XI. 1843). ...