Upit bukara, pronađeno natuknica: 5

bukara

bukara (kasnolat. bucar ili boccarium: posuda za vino), posuda za piće (vino) različita obujma (0,5 ...

bačvarstvo

bačvarstvo, obrt koji se bavi izradbom bačava i srodnih drvenih posuda (kaca, čabrova, vjedrica, bukara ...

Perković, Rade

Perković, Rade, hrvatski glumac i redatelj (Krtoli, Crna Gora, 8. VIII. 1938 – Split, 15. VII. 2018). ...

Savić, Žarko

Savić, Žarko, hrvatski glumac (Varvarin, Srbija, 30. VII. 1949). Završio Akademiju dramske umjetnosti ...

Zidarić, Krešimir

Zidarić, Krešimir, hrvatski glumac (Tearce kraj Tetova, Makedonija, 20. II. 1933 – Zagreb, 22. V. 1998). ...