Upit bestijarij, pronađeno natuknica: 8

bestijarij

bestijarij (srednjovj. lat. bestiarium), poseban oblik ilustrirana didaktičnog spjeva o životinjama, ...

Babić, Antun

Babić, Antun, hrvatski kipar i grafičar (Bijeljina, BiH, 30. I. 1931). Završio Akademiju likovnih umjetnosti ...

Blei, Franz

Blei [blại], Franz, austrijski esejist i bibliofil (Beč, 18. I. 1871 – Westbury, New York, 10. VII. 1942). ...

Cortázar, Julio

Cortázar [korta'sar], Julio, argentinski književnik (Bruxelles, 26. VIII. 1914 – Pariz, 12. II. 1984). ...

Čudina, Marija

Čudina, Marija, hrvatska književnica (Lovinac, 21. XI. 1937 – Beograd, 25. IX. 1986). Studirala jugoslavistiku ...

iluminacija

iluminacija (kasnolat. illuminatio). 1. Jarka rasvjeta, osvjetljenje. 2. U likovnoj umjetnosti, umijeće ...

klaustar

klaustar (latinski claustrum: brava; zatvoreni prostor), četverokutno (kvadratično ili pravokutno) dvorište ...

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci [leona'rdo ~ vi'nči], talijanski slikar, kipar, graditelj, inženjer i pisac (Vinci ...