Upit bar, pronađeno natuknica: 81

Bar (Ukrajina)

Bar (ukrajinski i ruski Бар), grad u zapadnoj Ukrajini, Vinicka oblast, 68 km jugozapadno od grada Vinicje; ...

Bar (Crna Gora)

Bar, grad i najveća crnogorska luka na obali Jadranskoga mora (Crnogorsko primorje); 13 503 st. (2011). ...

bar (ugostiteljstvo)

bar (engl. < starofranc. barre: pregrada). 1. Ugostiteljski objekt u kojem se poslužuju pića i hladna ...

bar (metrologija)

bar (grč. βάρος: težina) (znak bar), iznimno dopuštena mjerna jedinica tlaka izvan Međunarodnoga sustava ...

Bar Kohba

Bar Kohba ili Bar Kozeba (aramejski: sin zvijezde), nadimak Šimuna, vođe posljednjega proturimskog ustanka ...

bar micva

bar micva (hebr., iz aramejskoga: sin zapovijedi, čovjek od dužnosti), židovski vjerski obred uvođenja ...

Bartolomej, sv.

Bartolomej, sv. (aramejski bar Tholmaj: sin Tolmajev, grč. Βαρϑολομαĩος, Bartholomaĩos). Jedan od dvanaest ...

Simon bar Giora

Simon bar Giora, židovski vojskovođa, vođa ratničke stranke zelota prigodom židovskog narodnog ustanka ...

Adam, Guillaume

Adam [ad8118'], Guillaume (latinizirano Guillelmus Adae), svećenik (južna Francuska, oko 1270 – Bar, 1341). ...

afereza

afereza (grč. ἀφαίρεσıς: uklanjanje), ispuštanje početnih elemenata riječi (samoglasnika, suglasnika, ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9