Upit balistika, pronađeno natuknica: 2

balistika

balistika (od grč. βάλλεıν: bacati), grana fizike koja proučava gibanja bačenih tijela, napose brzinu, ...

vojne znanosti

vojne znanosti, skup znanstvenih disciplina koje se bave istraživanjem, definiranjem i objašnjavanjem ...