Upit bakalaureat, pronađeno natuknica: 4

bakalaureat

bakalaureat (srednjovj. lat. baccalaureatus, od baccalaris: mladić, spojeno s laureatus: ovjenčan [lovorovim] ...

akademski i znanstveni stupnjevi

akademski i znanstveni stupnjevi, zvanja i znanstvene kvalifikacije što ih daju visoka učilišta (sveučilišta, ...

bakalaureus

bakalaureus (srednjovj. lat. baccalaureus, prema pučkom lat. baccalaris: mladić, možda galskoga podrijetla; ...

Beauvoir, Simone de

Beauvoir [bovwa:'ʀ], Simone de, francuska književnica i filozofkinja (Pariz, 9. I. 1908 – Pariz, 14. IV. 1986). ...