Upit australopitek, pronađeno natuknica: 3

australopitek

australopitek (lat. australis: južni + grč. πίϑηϰος: majmun), (Australopithecus), rod fosilnih hominida, ...

Awash

Awash [a'vaš], rijeka u istočnoj Etiopiji, duga je oko 1200 km. Izvire u Etiopskom gorju, utječe u jezero ...

Južnoafrička Republika

Južnoafrička Republika (Republiek van Suid-Afrika; Republic of South Africa), država na krajnjem jugu ...