Upit atmosfera, pronađeno natuknica: 62

atmosfera

atmosfera (grč. ἀτμός: dah, para + -sfera). 1. Plinovit ovoj kojim su obavijena nebeska tijela. Atmosfera ...

atmosfera zvijezda

atmosfera zvijezda, vanjski, vidljivi dio zvijezda, iz kojega zračenje pristiže izravno. Može se podijeliti ...

standardna atmosfera

standardna atmosfera (ISA) (akronim od engl. I[nternational] S[tandard] A[tmosphere]: međunarodna standardna ...

Antarktika

Antarktika, kontinent oko Južnoga Zemljina pola; obuhvaća 13 176 727 km2, sa susjednim otocima 14 107 637 km2. ...

atmosferski poremećaj

atmosferski poremećaj, odstupanje od ravnotežnog stanja atmosfere (→  standardna atmosfera), npr. nastajanje ...

Cassini-Huygens

Cassini-Huygens [kasini' h62577i'γəns~], američko-europska svemirska letjelica, prva letjelica koja se gibala ...

Doré, Gustave

Doré [doʀẹ'], Gustave, francuski slikar, kipar i grafičar (Strasbourg, 6. I. 1832 – Pariz, 23. I. 1883). ...

Dos Passos, John Roderigo

Dos Passos [dɔspæ'sous], John Roderigo, američki književnik portugalskoga podrijetla (Chicago, 14. I. 1896 ...

dunavska škola

dunavska škola, regionalni smjer u slikarstvu na području gornjeg toka Dunava. Razvio se na prijelazu ...

efekt staklenika

efekt staklenika (staklenički učinak), zagrijavanje Zemljine površine i donjih slojeva atmosfere selektivnim ...

(1)  2  3  4  5  6  7