Upit armada, pronađeno natuknica: 3

armada

armada (španj. od lat. armata: naoružana), oružana vojna sila, vojska, osobito skupina ratnih brodova, ...

armija

armija (rus. armija prema franc. armée, od lat. armare: naoružati), sinonim za sveukupne oružane snage ...

flota

flota (tal. flotta < franc. flotte; srednjoniskonjem. i srednjoniz. vlōte), u najširem značenju, skup ...