Upit antimaterija, pronađeno natuknica: 3

antimaterija

antimaterija (anti- + materija), tvar načinjena od antičestica. Prvu antičesticu, pozitron, predvidio ...

Bigongiari, Piero

Bigongiari [bigon62720a:'ri], Piero, talijanski pjesnik i kritičar (Navacchio, Pisa, 15. X. 1914 – Firenca, ...

Colić, Petar

Colić, Petar, hrvatski fizičar (Hvar, 17. XII. 1935 – Zagreb, 18. III. 1987). Diplomirao primijenjenu ...