Upit antena, pronađeno natuknica: 29

antena

antena (lat. antenna: jedreni križ). 1. U elektrotehnici, aktivni ili pasivni element koji u sklopu ...

aerodinamički tunel

aerodinamički tunel, uređaj za ispitivanje aerodinamičkih svojstava tijela, tj. za određivanje slike ...

dipol

dipol (di-2 + pol). 1. U fizici, sustav dvaju polova iste jakosti suprotnog polariteta (dva električna ...

ESO

ESO (akronim od engl. European Southern Observatory: Europski južni opservatorij), međunarodna organizacija, ...

feding

feding (engl. fading: iščezavanje), pojava promjenljive jakosti polja radijskoga signala kao posljedica ...

ferit

ferit (prema lat. ferrum: željezo). 1. Naziv za alfa-željezo, alotropsku modifikaciju željeza stabilnu ...

fotosinteza

fotosinteza (foto- + sinteza), biološki proces s pomoću kojega autotrofni fotosintetski organizmi (biljke, ...

interferometar

interferometar (interfer[encija] + -metar), instrument koji mehaničke ili elektromagnetske valove izvora ...

javne pokretne telekomunikacije

javne pokretne telekomunikacije, sustav bežične, pokretne (mobilne) telefonije u kojem korisnici za ...

kompas

kompas ili busola (njemački Kompass < talijanski compasso: šestar; talijanski bussola), magnetska, mehanička, ...

(1)  2  3