Upit anomija, pronađeno natuknica: 3

anomija

anomija (grč. ἀνομία: bezakonje), stanje moralne krize i nereda u društvu (E. Durkheim). Zbog nepostojanja ...

Durkheim, Émile

Durkheim [dyʀkε'm], Émile, francuski sociolog (Épinal, 15. IV. 1858 – Pariz, 15. XI. 1917). Jedan od ...

funkcionalizam

funkcionalizam (franc. fonctionnalisme). 1. Smjer u teoriji društva koji pretpostavlja da dijelovi ...