Upit anateksa, pronađeno natuknica: 1

anateksa

anateksa (grč. ἀνάτηξıς: otapanje), pretaljivanje sedimentnih stijena u velikoj dubini Zemlje, gdje ...