Upit anaerobi, pronađeno natuknica: 3

anaerobi

anaerobi ili anaerobionti (an1- + aero- + -biont) →  anaerobioza ...

anaerobioza

anaerobioza (an1 + aero- + -bioza), »život bez zraka«, oblik energetske izmjene karakterističan za ...

bakterije

bakterije (grč. βαϰτηρία: batina, palica), mikroskopski sitni jednostanični organizmi s prokariotskom ...