Upit aluvij, pronađeno natuknica: 2

aluvij

aluvij (lat. alluvio: nanos, naplavina) →  kvartar ...

kvartar

kvartar (prema lat. quartus: četvrti), mlađi razdjel kenozoika kao posljednjega velikoga geološkog razdoblja ...