Upit alt, pronađeno natuknica: 17

alt

alt (prema lat. altus: visok), dubok ženski ili dječji glas s normalnim opsegom od a do e2, iznimno ...

Alt, Rudolf

Alt, Rudolf, austrijski slikar (Beč, 28. VIII. 1812 – Beč, 12. III. 1905). Učio kod oca Jacoba Alta ...

Stara Pazova

Stara Pazova (slovački Stará Pazova, njemački Alt Pasua, madžarski Ópázova), grad u Srijemu, uz cestu ...

Akurgal, Ekrem

Akurgal [~ga'l], Ekrem, turski arheolog (Tulkarm, 30. III. 1911 – Izmir, 1. XI. 2002). Studirao u Berlinu. ...

Dörpfeld, Wilhelm

Dörpfeld [dœ'rpfεlt], Wilhelm, njemački arhitekt i arheolog (Barmen, danas Wuppertal, 26. XII. 1853 ...

Gagić, Bogdan

Gagić, Bogdan, hrvatski skladatelj (Karlovac, 30. VIII. 1931 – 28. III. 2019). Kompoziciju diplomirao ...

glas

glas. 1. Zvuk proizveden ljudskim ili životinjskim grlom, tj. glasovnim, fonacijskim organom (→  grkljan). ...

Jens, Walter

Jens [jεns], Walter, njemački književnik, filolog, književni kritičar (Hamburg, 8. III. 1923 – Tübingen, ...

Knausgård, Karl Ove

Knausgård [kn62545ʉ'sgɔ:r], Karl Ove, norveški pripovjedač (Oslo, 6. XII. 1968). Povijest umjetnosti i književnost ...

Liliencron, Detlev von

Liliencron [li:'liənkro:n], Detlev von, njemački pjesnik (Kiel, 3. VI. 1844 – Alt Rahlstedt, danas dio ...

(1)  2