Upit alokacija, pronađeno natuknica: 6

alokacija

alokacija (srednjovj. lat. allocatio: smještanje, doznačivanje), raspoređivanje i uporaba sredstava, ...

egalitarizam

egalitarizam (franc. égalitarisme), ideja da se distribucija položaja u društvu i alokacija »društvenih ...

Menger, Carl

Menger [mε'ŋəɹ], Carl, austrijski ekonomist (Neusandez, danas Nowy Sącz, Poljska, 23. II. 1840 – Beč, ...

Roth, Alvin Elliot

Roth [rɔ:ϑ], Alvin Elliot, američki ekonomist židovskog podrijetla (New York, 18. XII. 1951). Doktorirao ...

Shapley, Lloyd Stowell

Shapley, Lloyd Stowell, američki ekonomist i matematičar (Cambridge, 2. VI. 1923 – Tucson, Arizona, ...

supsidijarnost

supsidijarnost (prema supsidijaran), u političkoj znanosti, pojam koji označava donošenje i provođenje ...