Upit alfa-čestica, pronađeno natuknica: 15

alfa-čestica

alfa-čestica (α-čestica), jezgra atoma helija složena od dvaju protona i dvaju neutrona. Zato je njezina ...

alfa-zračenje

alfa-zračenje (α-zrake), čestično ionizirajuće zračenje koja se sastoji od roja brzih alfa-čestica (brzine ...

atomska i molekularna fizika

atomska i molekularna fizika, grana fizike koja se bavi istraživanjem strukture atoma i atomske strukture ...

Cockcroft, John Douglas

Cockcroft [kɔ'krɔft], John Douglas, engleski nuklearni fizičar (Todmorden, West Yorkshire, 27. V. 1897 ...

Geiger, Hans

Geiger [gại'gəɹ], Hans (puno ime Johannes Wilhelm Geiger), njemački fizičar (Neustadt an der Weinstraße, ...

Geiger-Müllerovo brojilo

Geiger-Müllerovo brojilo [gại'geɹ my'ləɹ~] (po Hansu Geigeru i Waltheru Mülleru), uređaj za detekciju ...

ionizacija

ionizacija, nastajanje električki nabijenih čestica, iona, iz neutralnih atoma ili molekula. Ionizaciju ...

radioaktivni raspad

radioaktivni raspad, pretvaranje jedne atomske jezgre u drugu uz emitiranje alfa-čestica ili beta-čestica ...

raspršenje

raspršenje. 1. U fizici, promjena kretanja, odnosno širenja snopa čestica ili zrakâ kada naiđu na neku ...

Rutherford, Ernest

Rutherford [rʌ'δəfəd], Ernest, britanski fizičar (Nelson, Novi Zeland, 30. VIII. 1871 – Cambridge, 19. X. 1937). ...

(1)  2