Upit al, pronađeno natuknica: 203

Al

Al, kemijski simbol za aluminij. ...

al

al, arapski određeni član. Dolazi uvijek ispred imenice (al-qamar: mjesec) i neutralan je glede njezina ...

Al Batani

Al Batani (Battani) →  battani, al- ...

al fresco

al fresco [~ fre'sko] →  zidno slikarstvo ...

Al Furat

Al Furat →  eufrat ...

Al Kufa

Al Kufa →  kufa, al- ...

al marco

al marco [~ ma'rko] (talijanski: po marki), u srednjem vijeku, kontrolno vaganje novokovanoga novca ...

al pari

al pari [~ pa:'ri] (tal.), podjednako, ravnopravno, istovrijedno. ...

al secco

al secco [~ se'k:o] (tal.) →  zidno slikarstvo ...

Capone, Al

Capone (engl. [kəpọu'n], udomaćeno [kapo:'ne]), Al (puno ime Alphonse), američki gangster (Napulj, 17. I. 1899 ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|