Upit al, pronađeno natuknica: 207

Al

Al, kemijski simbol za aluminij. ...

al

al, arapski određeni član. Dolazi uvijek ispred imenice (al-qamar: mjesec) i neutralan je glede njezina ...

Al Batani

Al Batani (Battani) →  battani, al- ...

al fresco

al fresco [~ fre'sko] →  zidno slikarstvo ...

Al Furat

Al Furat →  eufrat ...

Al Kufa

Al Kufa →  kufa, al- ...

al marco

al marco [~ ma'rko] (talijanski: po marki), u srednjem vijeku, kontrolno vaganje novokovanoga novca ...

Al Nahyan, Muhamed ibn Zayid

Al Nahyan, Muhamed ibn Zayid (arapski Muḥammad bin Zajid Āl Nahjān), političar iz Ujedinjenih Arapskih ...

al pari

al pari [~ pa:'ri] (tal.), podjednako, ravnopravno, istovrijedno. ...

al secco

al secco [~ se'k:o] (tal.) →  zidno slikarstvo ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|