Upit aklimatizacija, pronađeno natuknica: 1

aklimatizacija

aklimatizacija (novolat. acclimatisatio, prema grč. ϰλίμα: podneblje, preko njem. Akklimatisation), ...