Upit abjuracija, pronađeno natuknica: 3

abjuracija

abjuracija (latinski abiuratio: odreknuće), svečano odricanje pod prisegom. U Katoličkoj crkvi od srednjega ...

bilinopoljska abjuracija

bilinopoljska abjuracija, javno odricanje od krivovjerja predstavnika »bosanskih krstjana«, što su ga ...

Kulin

Kulin, bosanski ban (?, oko 1170 – ?, oko 1204). Na vlast je došao kao privrženik bizantskog cara Emanuela I. ...