Upit abeceda, pronađeno natuknica: 32

abeceda

abeceda, u širem značenju, svaki sustav i redoslijed grafema kojima se označavaju posebni fonemi (za ...

alfabet

alfabet, konvencionalno poredan niz svih slova koja se upotrebljavaju u kojem pismu, pa onda, u prenesenom ...

Andonovski, Venko

Andonovski [ando' ̴], Venko, makedonski književnik i književni teoretičar (Kumanovo, 30. V. 1964). Diplomirao ...

azbuka

azbuka, u širem značenju, skup i redoslijed grafema u nekom pismu (alfabet, abeceda), a u užem – skup ...

azbukividnjak

azbukividnjak (azbukividak, azbukividarium, abecedarium, azbukvjednjak, azbukivedar, azbukvica, psalterić, ...

B

B. 1. Drugo slovo hrvatske i drugih latiničnih abeceda. U glagoljici, bugarsko-makedonskoj i hrvatskoj, ...

Bogan, Louise

Bogan [bọu'gən], Louise, američka pjesnikinja i kritičarka (Livermore Falls, Maine, 11. VIII. 1897 – ...

Breza

Breza, grad sjeverno od Sarajeva, BiH (Federacija BiH); 3014 st. (2013; 4121 st., 1991). Rudnik mrkog ...

C

C. 1. Treće slovo latiničnih alfabeta (abeceda). U hrvatskoj se abecedi tim slovom od XIX. st. dosljedno ...

Čuić, Stjepan

Čuić, Stjepan, hrvatski književnik (Bukovica kraj Duvna, BiH, 1. IV. 1945). Na Filozofskom fakultetu ...

(1)  2  3  4