Upit Talmud, pronađeno natuknica: 16

Talmud

Talmud (hebr. talmȗd: učenje, nauk, studij, poučavanje), u židovstvu, religijsko-moralni zakonik koji ...

aforizam

aforizam (grč. ἀφορıσμός: kratka izreka, definicija), izreka koja se jezgrovitim, poentiranim oblikom ...

Aramejci

Aramejci, semitski narod poznat od druge polovice II. tisućljeća pr. Kr. Domovina im je sjeverna Mezopotamija. ...

egzegeza

egzegeza (grč. ἐξήγησıς: vođenje, razlaganje, tumačenje), kritičko tumačenje tekstova (gramatičkih, ...

hagada

hagada (novohebr. Haggada, aramejski Agada: priča, legenda), usmena pučka pripovjedna predaja naknadno ...

hebrejski jezik

hebrejski jezik (hebrejski lešon ‘ibrit, sefah ‘ibrit), semitski jezik sjeverozapadne skupine (zajedno ...

Isus Krist

Isus Krist (grč. Ἰησοῦς Χρıστός, Iēsoũs Khristós, lat. Jesus Christus), utemeljitelj kršćanstva (Betlehem, ...

judaizam

judaizam (kasnolat. iudaismus < grč. ἰουδαϊσμός, prema Ἰουδαῖος: Judejac, Židov), religija Židovâ, potomaka ...

kaldejski jezik

kaldejski jezik (prema akadskome kaldajju: aramejski Kaldejci), aramejski jezik, pripadao sjev. skupini ...

karaimi

karaimi ili karaiti (hebr. qārā’īm: čitači), židovska vjerska rigoristička sljedba koja odbacuje Talmud ...

(1)  2