Upit Suez, pronađeno natuknica: 10

Suez

Suez (arapski As-Suways [as:uwa'js]), grad i važna tranzitna luka na južnome ulazu u Sueski kanal, sjeveroistočni ...

Annabella

Annabella [anabela'] (pravo ime Suzanne Georgette Charpentier), francuska glumica (La Varenne Saint ...

Crveno more

Crveno more, rubno more Indijskog oceana, između afričkoga kopna i poluotoka Arabije; obuhvaća 448 000 ...

Egipat

Egipat (Mişr; Arapska Republika Egipat/Ǧumhūriyyat Miṣr al-‘Arabiyya), država u sjeveroistočnoj Africi ...

Ismailija

Ismailija (arapski Al-Ismā‘īliyya [~ isma:63308i:li:'ja]), grad i luka u sjeveroistočnom Egiptu i upravno ...

kanali

kanali (njem. Kanal < franc. canal < tal. canale < lat. canalis: cijev, žlijeb, tok, kanal, jarak, prema ...

Lesseps, Ferdinand Marie de

Lesseps [lεsε'ps], Ferdinand Marie de, francuski diplomat i graditelj (Versailles, 19. XI. 1805 – La ...

Port Said

Port Said (arapski Būr Sa‘īd [bu:r sa63308i:'d]), grad i luka na sjevernom ulazu u Sueski kanal i upravno ...

Sueski kanal

Sueski kanal (arapski Qanāt as-Suways [qana:'t as:uwa'js]), umjetni kanal na najužem dijelu kopnene ...

Sueski zaljev

Sueski zaljev (arapski 61664alīǧ as-Suways [xali'62721 as:uwa'js]), krajnji sjeverozapadni dio Crvenoga mora ...

(1)