Upit Sokrat, pronađeno natuknica: 41

Sokrat

Sokrat (grčki Σωϰράτης, Sōkrátēs), grčki filozof (Atena, 469. pr. Kr. – Atena 399. pr. Kr.). Sin kipara ...

Sokrat Skolastik

Sokrat Skolastik ili Sokrat iz Carigrada (grčki Σωϰράτης Σχολαστιϰός, Sōkrátēs Skholastikós), bizantski ...

Albanci

Albanci, narod indoeuropskoga tračko-ilirskoga podrijetla u Albaniji (oko 2,7 milijuna pripadnika, 95% ...

antropologija

antropologija (antropo- + -logija), znanost univerzalne predmetnosti, proučava čovjeka, njegovu povijesnu ...

apologija

apologija (grč. ἀπολογία), obrana, opravdanje, pohvala nekoga ili nečega, posebno obrambeni govor ili ...

Arkezilaj iz Pitane

Arkezilaj iz Pitane (grčki Ἀρϰεσίλαος, Arkesílaos), grčki filozof (Pitana u Maloj Aziji, 315. pr. Kr. ...

Balzac, Jean-Louis Guez de

Balzac [balza'k], Jean-Louis Guez de, francuski pisac i moralist (Angoulême, svibanj ili lipanj 1597 ...

Banville, Théodore de

Banville [b8118vi'l], Théodore de, francuski pjesnik (Moulins, 14. III. 1823 – Pariz, 13. III. 1891). Predstavnik ...

Bontempelli, Massimo

Bontempelli [~pε'l:i], Massimo, talijanski književnik (Como, 12. V. 1878 – Rim, 21. VII. 1960). Nakon ...

Canev, Stefan

Canev [ca'~], Stefan, bugarski književnik (Červena Voda kraj Rusa, 7. VIII. 1936). Autor komunikativne ...

(1)  2  3  4  5