Upit Semarang, pronađeno natuknica: 5

Semarang

Semarang [səma'raŋ], grad, luka i upravno središte pokrajine Jawa Tengah (Srednja Java), na otoku Javi, ...

Einthoven, Willem

Einthoven [62656i'ntho:fə], Willem, nizozemski fiziolog (Semarang, Java, 21. V. 1860 – Leiden, 29. IX. 1927). ...

Indonezija

Indonezija (Republik Indonesia), država u jugoistočnoj Aziji; 1 910 931 km2. Obuhvaća veći dio Malajskog ...

Java (otok)

Java (Jawa, prije Djawa), najvažniji otok u Indoneziji; obuhvaća 126 497 km2. Dug je 1060 km, širok ...

Javansko more

Javansko more, dio Tihog oceana između otoka Jave i Bornea; obuhvaća 320 000 do 480 000 km2. Plitko ...