Upit SFRJ, pronađeno natuknica: 108

SFRJ

SFRJ (akronim od Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija) →  jugoslavija ...

Acta historica medicinae, pharmaciae, veterinae

Acta historica medicinae, pharmaciae, veterinae [a:'kta ~to'rika ~ci:'ne: farma:'cie: ~ri:'ne:], glasilo ...

Ademi, Rahim

Ademi, Rahim, hrvatski general (Karača, Kosovo, 30. I. 1954). Vojnu akademiju završio 1976., a 1986. ...

amputacija Hrvatske

amputacija Hrvatske, ideja o izdvajanju teritorijalno smanjene Hrvatske iz Kraljevine SHS, koja je nastala ...

AVNOJ

AVNOJ (akronim od Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije), opće političko predstavništvo ...

Badinter, Robert

Badinter [bad63338te:'ʀ], Robert, francuski pravnik i političar (Pariz, 30. III. 1928). Odvjetnik, profesor ...

Badurina, Berislav

Badurina, Berislav, hrvatski diplomat i publicist (Sinj, 8. V. 1924 – Zagreb, 5. XII. 2002). Završio ...

Bakarić, Vladimir

Bakarić, Vladimir, hrvatski političar (Velika Gorica, 8. III. 1912 – Zagreb, 16. I. 1983). Završio 1935. ...

Balkansko pitanje

Balkansko pitanje pojavilo se u doba raspadanja Osmanskoga Carstva u XIX. st. (→  istočno pitanje). Balkanski ...

Beuc, Ivan

Beuc, Ivan, hrvatski arhivist, povjesničar i pravni pisac (Beč, 3. VII. 1918 – Zagreb, 15. VIII. 1994). ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >