Upit Nabukodonosor, pronađeno natuknica: 4

Nabukodonosor

Nabukodonosor →  nebukadnezar i.; nebukadnezar ii. veliki ...

Nebukadnezar I.

Nebukadnezar I. (Nabukodonosor, Nabukadnezar, babilonski Nabu-kuduri-u-sur), babilonski kralj od približno ...

Nebukadnezar II. Veliki

Nebukadnezar II. Veliki (Nabukodonosor, Nabukadnezar, babilonski Nabu-kuduri-u-sur), novobabilonski ...

Nabopolasar

Nabopolasar ili Nabupolasar (babilonski Nabu-aplu-usur), osnivač Novobabilonskoga (Kaldejskog) Carstva, ...