Upit Makasar, pronađeno natuknica: 6

Makasar (grad)

Makasar (indonezijski Makassar [maka'sar]; od 1971. do 1999. Ujung Pandang [u'62720uŋ pa'ndaŋ]), luka i ...

Makasar (etnologija)

Makasar, indonezijski narod na jugozapadu Celebesa; oko 2,6 milijuna pripadnika. Govore makasarskim ...

Celebes

Celebes ili Sulawesi [sulawe'si] (indonezijski), jedan od četiriju velikih otoka u sastavu Indonezije, ...

Floresko more

Floresko ili Sundsko more, unutrašnje more Malajskog arhipelaga, u ekvatorskom pojasu Tihog oceana; ...

Indonezija

Indonezija (Republik Indonesia), država u jugoistočnoj Aziji; 1 910 931 km2. Obuhvaća veći dio Malajskog ...

Ujung Pandang

Ujung Pandang [u'62720uŋ pa'ndaŋ], od 1971. do 1999. naziv za grad Makasar (indonezijski Makassar). ...