Upit Madeira, pronađeno natuknica: 16

Madeira (otoci)

Madeira [mɐδ61467i'rɐ], portugalska otočna skupina i autonomna regija u Atlantskom oceanu, oko 670 km zapadno ...

Madeira (rijeka)

Madeira [madẹi'ra], rijeka u sjevernom Brazilu, najveći desni pritok Amazone; 3350 km (s izvorišnim ...

Afrika

Afrika, po veličini drugi kontinent na Zemlji. Ime mu potječe od Rimljana, koji su Afrikom (lat. Africa, ...

Álvares, Manuel

Álvares [α'łvɐriš], Manuel (latinski Emmanuel Alvarus), portugalski isusovac, humanist i gramatičar ...

Amazona

Amazona (vjerojatno od domorodačke riječi amasunu: šum velike vode) (port. Rio Amazonas, španj. Río ...

Brazil

Brazil (Brasil; Savezna Republika Brazil/República Federativa do Brasil), savezna država, najveća u ...

Clifford, William Kingdon

Clifford [kli'fəd], William Kingdon, engleski matematičar (Exeter, 4. V. 1845 – Madeira, Portugal, 3. III. 1879). ...

dos Santos Aveiro, Cristiano Ronaldo

dos Santos Aveiro [duš s61469'tuš ɐv61467i'ru], Cristiano Ronaldo (poznat kao Cristiano Ronaldo [krištjɐ'nu ...

Grubišić, Vanda

Grubišić, Vanda, hrvatska meteorologinja (Slavonski Brod, 18. VI. 1964). Diplomirala (1987) na Prirodoslovno-matematičkome ...

Hélder de Oliveira, Herberto

Hélder de Oliveira [ε'ldεr δi ulivai'rɐ], Herberto, portugalski pjesnik (Funchal, Madeira, 23. XI. 1930 ...

(1)  2